Aplikacja | Założenia projektowe | Wymagania systemowe | Instrukcja | Cena | Licencja | Kontakt

Strona aktualizacji programu PTP

PTP splash

APLIKACJA

UWAGA!
W przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem programu z udziału sieciowego w systemie Windows 10 należy pobrać i zainstalować poprawkę
KB4284848 z 26 czerwca 2018Wersja bieżąca:

PTP_(2016-12-19).zip - Aplikacja PTP wersja z dnia 19 grudnia 2016
Zmiany wersji.

Aktualne wersje modułów:

  • PTPkonfigurator: 1.0.7.1
  • PTPwolne-grafik: 1.0.5.1 - wersja dostępna jedynie dla prokuratury - w sądzie wyświetli się jedynie komunikat.
  • PTP: 1.0.9.1
  • PTP2: 1.0.5.1
  • PTPservice: 1.0.8.1
  • Biblioteka mailmir.dll: 1.1.1.10Wielkość: 1.36 MB; Pobrano: 299 razy. Pobierz...
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Bardzo często pytają nas Państwo o to skąd bierze się pierwotny grafik? Grafik, który został zaimplementowany w kod programu został opracowany w oparciu o wzór opracowany i przekazany nam przez SSR Annę Zwolińską - Sędziego Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej. Założenia - ogólny, uniwersalny grafik w formacie MS Excel i PDF - dostępne są w załączniku.


MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE

- System operacyjny Windows XP
- 512 MB RAM
- Zainstalowany Framework .NET 2.0 z SP2
- 10 MB wolnego miejsca na dysku
- ekran o rozdzielczości minimum 1024x768

Do wymiany informacji pomiędzy Sądem i Prokuraturą:
- dedykowane konto e-mail o pojemności minimum 5 MB po stronie Sądu i po stronie Prokuratury
- dla Sądu: dostęp stacji do sieci resortowej WAN (wyciąganie danych z Currendy) i internetu (przesyłanie/pobieranie danych do Prokuratury)
- dla Prokuratury: dostęp stacji do internetu (przesyłanie/pobieranie danych do Sądu)

INSTRUKCJA

Instrukcja - wersja aktualna:

instrukcja_PTP_(1.0.2).pdf - instrukcja PTP wersja 1.0.2 z dnia 29 czerwca 2015
Wielkość: 4.14 MB; Pobierz...

CENA PROGRAMU

Cena rocznej licencji wynosi 599 zł netto dla Sądu i 499 zł netto dla Prokuratury - z tym, że w związku z koniecznością wyrównania terminów zakończenia licencji dla sądu i prokuratury, w przypadku, kiedy Prokuratura zakupi program w ciągu trwania licencji koszt zostanie proporcjonalnie dostosowany w zaokrągleniu do pełnego miesiąca.
Przykład: Jeśli Sąd X zakupi PTP w dniu 15.07.2015 z terminem licencji do 31.07.2016 a Prokuratura X zakupi w dniu 02.10.2015 - to termin automatycznie zostanie wyznaczony na 31.07.2016 - czyli opłacie podlegać będzie 10 miesięcy. Tak więc koszt licencji będzie wynosił 10/12*499 = 415,83 netto.KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt mailowy: ptp@install-it.pl lub telefoniczny: 512 99 03 99